U hebt chronische nierinsufficiëntie

Hoe van een zorgtraject genieten?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden. Spreek erover met uw arts.

Medische voorwaarden

U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

  • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

en /of

  • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

U moet

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
  • in staat zijn op raadpleging te gaan

Andere voorwaarden

  • uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
  • ten minste 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en ten minste 1 maal per jaar uw specialist
  • een zorgtrajectcontract tekenen

 

Wil u graag meer informatie over de zorgtrajecten dan verwijzen we door naar de officiële website van het RIZIV.