FAQ

De wijzigingen zijn gemarkeerd in het geel.

Vragen: Huisartsen educatie

1. Kan ik na verloop van de voorgeschreven “educatie via conventiecentrum” educatie via de 1° lijn voorschrijven?

Ja maar let op: het voorschrift educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan uw patiënt geen educatie via de eerste lijn krijgen.

top

2. Aan patiënten met complexe medische toestand kan ik educatie via het diabetesconventiecentrum voorschrijven. Wat is een “complexe medische toestand”?

U als huisarts bepaalt, in samenspraak met de specialist, of de medische toestand van uw patiënt complex is en educatie via de 2e lijn vereist is.
De term “complexe medische toestand” is bewust niet gedefinieerd om bepaalde medische toestanden niet uit te sluiten.

top