FAQ

De wijzigingen zijn gemarkeerd in het geel.

Vragen: Specifieke vragen voor huisarts

1. Kan ik het honorarium diabetespas aanrekenen aan een patiŽnt met zorgtraject diabetes type 2?

Neen, bij een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 kunt u geen honorarium diabetespas meer aanrekenen.

top

2. Geldt het remgeldvoordeel bij vervangende huisartsen tijdens de vakantie of tijdens een wachtdienst?

Vanaf 1/1/2011heeft een patiënt, in het kader van zijn GMD of zorgtraject, bij iedere arts van de groepering dezelfde remgeldvoordelen, op voorwaarde dat deze huisartsengroepering bij het Riziv geregistreerd is.

Het speelt dus geen rol welke huisarts binnen deze groepering het GMD geopend heeft of het zorgtraject-contract ondertekend heeft om van de remgeldvoordelen te genieten.

Let op : de patiënt moet een GMD openen bij de huisarts van de huisartsengroepering die het zorgtrajectcontract ondertekende binnen het jaar na de start van het zorgtraject.

Voor het GMD hoeft de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de GMD-houdende arts niet meer te worden vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Bij vervangende huisartsen buiten deze samenwerkingsverbanden is.het remgeldvoordeel echter niet voorzien.

top

3. Geldt het remgeldvoordeel bij andere huisartsen van de huisartsengroepering?

Vanaf 1/1/2011heeft een patiënt, in het kader van zijn GMD of zorgtraject, bij iedere arts van de groepering dezelfde remgeldvoordelen, op voorwaarde dat deze huisartsengroepering bij het Riziv geregistreerd is.

Het speelt dus geen rol welke huisarts binnen deze groepering het GMD geopend heeft of het zorgtraject-contract ondertekend heeft om van de remgeldvoordelen te genieten.

Let op : de patiënt moet een GMD openen bij de huisarts van de huisartsengroepering die het zorgtrajectcontract ondertekende binnen het jaar na de start van het zorgtraject.

Voor het GMD hoeft de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de GMD-houdende arts niet meer te worden vermeld op het getuigschrift voor verstrekte hulp.

top

4. Zijn ook de huisbezoeken volledig terugbetaald?

Het zorgtraject is een nieuw concept van “shared care” voor chronisch zieken. Het vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen: patiënt, huisarts en geneesheer-specialist om tot een betere aanpak behandeling en opvolging van de patiënt te komen. De patiënt verbindt zich ertoe om actief mee te werken aan de uitvoering van het (met de arts overeengekomen) zorgplan.
In dit concept zijn enkel de raadplegingen volledig terugbetaald.

top

5. Moet ik na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiŽntie, de nomenclatuurcode 107096 invullen op het getuigschrift voor verstrekte hulp?

Neen, deze nomenclatuurcode is enkel bestemd voor het ziekenfonds van de patiënt.
U moet enkel een kopie van het door de 3 partijen ondertekend contract via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt sturen.
De adviserend geneesheer meldt aan de 3 partijen dat het contract aan de voorwaarden voldoet.

De ziekenfondsen zullen u het bedrag van 80 euro automatisch betalen op basis van het zorgtrajectcontract.

top

6. Wat als de patiŽnt al een globaal medisch dossier had bij een andere huisarts vůůr het sluiten van het zorgtrajectcontract?

U kan een zorgtrajectcontract sluiten met die patiënt op voorwaarde dat u een GMD opent binnen het jaar na het de start van het zorgtraject

Opgelet

U zal slechts een nieuw GMD kunnen openen voor die patiënt in het volgende kalenderjaar.

Voorbeeld

Een zorgtrajectcontract wordt gesloten op 1/7/2009 met een patiënt die zijn GMD heeft bij een andere huisarts.
U moet een GMD open binnen het jaar na het sluiten van het contract dus ten laatste op 30/6/2010.
U zal echter slechts een GMD kunnen openen voor die patiënt vanaf het volgend kalenderjaar, nl. vanaf 1/1/2010.

top

7. Hoe zit het me de betaling van het honorarium voor het bijhouden van een globaal medisch dossier bij een nieuw contract met een nieuwe huisarts ?

Het honorarium voor het globaal medisch dossier (GMD) mag maar 1 keer per kalenderjaar worden gevraagd. Als er dus in het jaar van het sluiten van een zorgtrajectcontract nog geen GMD-honorarium is aangerekend mag u het, als nieuwe huisarts, aanrekenen. Als er in het jaar van het sluiten van het nieuwe contract wel al een GMD-honorarium is aangerekend voor de patiënt, dan kan u dat ten vroegste op 1 januari van het volgende kalenderjaar aanrekenen.

top