FAQ

De wijzigingen zijn gemarkeerd in het geel.

Vragen: PatiŽnten

1. Wanneer begint een zorgtraject?

Een zorgtraject begint op de datum dat de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds een kopie ontvangt van het zorgtrajectcontract. dat door uzelf, uw huisarts en uw specialist werd ondertekend.

top

2. Wat is een globaal medisch dossier, wat zijn de voordelen en hoeveel kost het ?

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Wat zijn de voordelen van het GMD?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

 • jonger dan 10 jaar
 • tussen 10 en 75 jaar
 • ouder dan 75 jaar
 • chronisch zieke
 • palliatief patiënt

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag (27,50 EUR op 1/1/2009) aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dat bedrag volledig terug. 

top

3. Moet ik al een globaal medisch dossier hebben vooraleer ik een zorgtraject kan sluiten ?

Neen. U moet bij de ondertekening van een zorgtrajectcontract nog geen globaal medisch dossier hebben bij de huisarts met wie u het contract afsluit. Maar u moet dan echter wel aan uw huisarts vragen om uw globaal medisch dossier te openen en te beheren.. Het zorgtrajectcontract bevat daarvoor een clausule.

Uw huisarts moet dan in de loop van het eerste jaar van het zorgtraject het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier aanrekenen en uw ziekenfonds zal deze voorwaarde controleren.

Opgelet:
Indien u verandert van huisarts, en u hebt reeds een GMD bij uw vorige huisarts, dan kan u slechts een GMD bij uw nieuwe huisarts openen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de start van het zorgtraject. 

top

4. Als ik een zorgtraject onderteken, dan hoef ik geen remgeld te betalen voor de raadplegingen bij mijn huisarts en mijn specialist. Geldt dit voordeel voor de hele duur van het zorgtraject?

Ja, dit voordeel geldt voor de hele duur van het zorgtraject, d.w.z. voor 4 jaar te rekenen van het einde van het jaar waarin het contract in werking treedt. Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal raadplegingen bij uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

Voorbeeld
Het zorgtraject is gesloten op 4/8/2009.
Uw remgeldvoordeel geldt voor de volgende periodes

 • 1ste jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2010: remgeldvoordeel tot 31 december van volgend kalenderjaar , dus tot 31/12/2010
 • 2de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2011: remgeldvoordeel tot 31/12/2011
 • 3de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2012: remgeldvoordeel tot 31/12/2012
 • 4de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2013: remgeldvoordeel tot 31/12/2013 

top

5. Als ik een zorgtraject onderteken, zijn alle raadplegingen van mijn huisarts of mijn specialist dan volledig terugbetaald ?

Wanneer u op raadpleging gaat bij uw huisarts of uw specialist (voor een ziekte waarvoor een zorgtraject bestaat bv. chronische nierinsufficiëntie), dan moet u het bedrag van de raadpleging uiteraard wel nog betalen. Maar uw ziekenfonds zal het betaalde bedrag volledig terugstorten.
Normaal gezien krijgt u nooit het volledige bedrag teruggestort. U betaalt altijd een klein deel zelf. Dit heet het 'remgeld'.
Als u echter een zorgtrajectcontract hebt gesloten krijgt u het volledige bedrag van de raadpleging dat u aan uw arts hebt betaald teruggestort.

Opgelet
Uw ziekenfonds betaalt enkel het officiële tarief van de raadpleging terug. Als uw arts een supplement vraagt (omdat hij niet geconventioneerd is) dan betaalt u zelf die eventuele meerkost.

Fictief voorbeeld
Als het officiële honorarium voor een raadpleging 25 euro bedraagt en uw arts rekent 25 euro aan, dan betaalt het ziekenfonds alles terug. Als uw arts u 30 euro voor de raadpleging aanrekent, dan zal het ziekenfonds u toch maar 25 euro terugbetalen. U betaalt dan zelf nog 5 euro. 

top

6. Kan ik van huisarts of specialist veranderen als ik dat wil?

Ja, dat kan. U sluit dan een nieuw zorgtrajectcontract af met een andere huisarts of specialist. Er is dan een nieuw contract, dat u ook opnieuw moet ondertekenen. Opgelet: de duur van het oorspronkelijke zorgtraject blijft ongewijzigd. De totale duurtijd blijft dus 4 jaar. Met andere woorden : als u na 1 jaar een nieuw contract sluit omdat u van huisarts verandert, dan geldt dat nieuwe contract voor de resterende 3 jaar. 

top

7. Kan ik de voordelen van het zorgtraject verliezen ?

Ja dat kan. Het zorgtraject wordt namelijk jaarlijks geëvalueerd. U kan de voordelen met name verliezen in volgende gevallen:

 • als u zich niet houdt aan het minimum aantal raadplegingen per jaar bij uw huisarts (min. 2) of specialist (min. 1)
 • als u uw globaal medisch dossier niet meer door uw huisarts laat beheren. 

top

8. Kan ik van het zorgtraject diabetes type 2 overstappen naar de diabetesconventie ?

Indien u een zorgtrajectcontract diabetes type 2 gesloten hebt, kunt u nooit meer in aanmerking komen voor groep 3A van de conventie (groep 3A betreft patiënten met 2 of meer insuline-injecties per dag en 30 glycemiemetingen per maand)

Indien het medisch aangewezen is kunt u, tijdens uw zorgtraject diabetes, wel overschakelen naar groep 1A, 1B, 2 of 3B van de diabetesconventie. Dit kan op ieder moment van het zorgtraject. 

top

9. Kan ik er op elk moment uitstappen?

Een zorgtrajectcontract loopt voor een periode van 4 jaar.

De regelgeving over de zorgtrajectcontracten bevat geen regels over de stopzetting van het contract."

U kunt wel de voordelen van het zorgtraject verliezen als u zich niet aan de voorwaarden houdt, zie 'Kan ik de voordelen van het zorgtraject verliezen ?'

U kunt ook een nieuw zorgtrajectcontract sluiten met een andere huissarts of specialist, zie 'Kan ik van huisarts of specialist veranderen als ik dat wil?'

top

10. Hoe lang duurt een zorgtraject?

Een zorgtraject wordt bij de aanvang gesloten voor een periode van 4 jaar. Momenteel zijn er nog geen regels vastgelegd voor een eventuele verlenging. Daarover zal later beslist worden op basis van een evaluatie van het systeem. 

top

11. Ben ik als patiŽnt verplicht om een zorgtraject af te sluiten?

Neen. U bent als patiënt volledig vrij om te bepalen of en op welk ogenblik u deelneemt aan een zorgtraject. De beslissing zal in de meeste gevallen het resultaat zijn van een gesprek tussen uzelf als patiënt en uw huisarts of specialist. 

top

12. Wanneer treden de zorgtrajecten in werking ?

Vanaf 1 juni 2009 kan een zorgtrajectcontract gesloten worden door bepaalde patiënten met een chronische nierinsufficiëntie.

Vanaf 1 september 2009 kan een zorgtrajectcontract gesloten worden door bepaalde patiënten met diabetes type 2.

top