www.vvgg.be: De Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheid

www.apotheek.be: Apotheek van wacht

www.azvesalius.be/COPD/index.html: Transmuraal pad COPD

www.gezondheidenwetenschap.be: Betrouwbare medische info op mensenmaat

www.listel.be/nl: Multi-disciplinaire samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg

www.geestelijkegezondheidszorglimburg.be 

www.ggzlimburg.be: Limburgse geestelijke gezondheidszorg verwijsgids

http://vdip.be/ : Vroege detectie en interventie bij psychiatrische (psychotische) stoornissen