Lopende initiatieven

GROEPSEDUCATIE VOOR DIABETESPATIENTEN

Het LMN Zuid Oost Limburg organiseert reeds een tijdje de “Groepseducatie voor diabetespatiënten”

Doelgroep: (pas) gediagnosticeerde patiënten met suikerziekte die nog geen educatie kregen en die niet in het zorgtraject zitten.

Praktische info:

Elke lessenreeks bestaat uit 4 sessies van 2,5 uur. De beweegcoach start de sessie met een half uur beweging. Nadien zal een andere zorgverlener (educator, diëtist of podoloog) verschillende belangrijke thema's m.b.t. diabetes toelichten, zoals hieronder beschreven.

 • Les 1: Het mechanisme van diabetes
  Onder begeleiding van educator + bewegingscoach
 • Les 2: Leven met diabetes
  Onder begeleiding van educator + bewegingscoach
 • Les 3: Gezonde voeding en lichaamsbeweging
  Onder begeleiding van diëtiste + bewegingscoach
 • Les 4: Diabetes en de zorg voor uw voeten
  Onder begeleiding van podoloog + bewegingscoach

Per lessenreeks kunnen er 5-10 patiënten inschrijven.

Kostprijs: 10 euro/ patiënt voor de 4 lessen + informatiemateriaal + glucometer

Deelnemers kunnen op elk moment instromen in het project. data van de sessies voor het jaar 2017:

14/02/2017: Educator + beweging

14/03/2017: Educator

11/04/2017: Dietiste + beweging

09/05/2017: Podoloog

13/06/2017: Educator + beweging

12/09/2017: Educator + beweging

10/10/2017: Dietiste + beweging

14/11/2017: Podoloog

Aanmelden via het secretariaat van het LMN op 089/32 26 26 of mail : secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be

 

GROEPSEDUCATIE NIERPATIENTEN

doelgroep: CNI- patiënten die meer info en/of adviezen nodig hebben rond een gezonde leefstijl: voeding/beweging.

Elke patiënt volgt 2 sessies van 2,5 uur:

 • Sessie 1: kinesitherapeut: laagdrempelige beweegsessie
 • Sessie 2: Diëtiste + kinesistherapeut: gezonde voeding en adviezen bij CNI + laagdrempelige beweegsessie  

Ook voor dit initiatief kunnen patiënten op elk moment instromen. Hieronder het overzicht van de data voor 2017.

14/02/2017: beweegsessie

11/04/2014: beweegsessie + diëtiste

13/06/2017: beweegsessie

10/10/2017: beweegsessie + diëtiste


Locatie: Huisartsenwachtpost 37, Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Kostprijs: 5 € (voor 2 sessies)

Aanmelden kan via het secretariaat van het LMN: secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be of 089/32 26 26

 

TABAKOLOOG

Tijdens een intensieve ontwenningsbegeleiding in groep, worden patiënten doorheen 8 sessies ondersteund in het stoppen met roken. Een psycholoog/tabakoloog volgt je daarbij op tot drie maanden na de rookstop.

Voor deelname wordt de patiënt eenmalig individueel gezien door de tabakoloog. De 7 resterende sessies gaan door in groep.
Tijdens het eerste gesprek stelt de tabakoloog je rokersprofiel op.
De eerste groepssessies zijn een uitgebreide voorbereiding op de gezamenlijke stopdag die na sessie 3 ingaat.
Tijdens de daarop volgende sessies leer je gepast omgaan met ontwenningsverschijnselen, momenten van drang en risicovolle situaties.

Praktische info:

Tabakoloog: Inge Goffart

Tabakoloog: Ann Dhooge

Wanneer: op afspraak - avonduren

Waar:  AZ. Veslius Tongeren of Huisartsenwachtpost 37                

Kostprijs:  Riziv-tarieven

Aanmelden via het secretariaat van het LMN op 089/32 26 25 of mail : secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be

Klik hier voor de volledige folder.  

24 UUR BLOEDDRUKMETING

Gezien de meerwaarde van een ambulante bloeddrukmeting in de bestrijding van hypertensie, stelt het LMN Zuid Oost Limburg in het kader van het eerste lijnshuis drie 24 uur bloeddrukmeters ter beschikking van de huisartsen.

De bloeddrukmeters kunnen uitgeleend worden voor patiënten op basis van 2 modellen.

Model A: een apparaat wordt gedurende een bepaalde tijd in uw praktijk ter beschikking gesteld.

Bij dit model kan u als huisarts achtereenvolgens een reeks geselecteerde patiënten volledig in eigen beheer verwerken.
U zal zelf het apparaat afhalen en terugbezorgen op het eerstelijnshuis.

Model B: een apparaat wordt op het eerstelijnshuis aangelegd en weer afgenomen.

Bij dit model maken patiënten zelf een afspraak op het eerstelijnshuis, dit is enkel mogelijk op weekdagen.
Resultaten van deze meting worden achteraf door het secretariaat overhandigd, artsen die werken met Medimail kunnen de meting via deze tool ontvangen.

Praktische info:

De bloeddrukmeter wordt uitgeleend voor een op voorhand vastgelegde termijn.
De dienst is gratis, we vragen echter wel voor beide modellen een waarborg van 50 euro.

Indien u geïnteresseerd bent om een ambulante bloeddrukmeter te lenen kan u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat op onderstaande contactgegevens.
Deze gegevens mag u ook doorgeven aan uw patiënten indien u opteert om gebruik
te maken van Model B.

Aanmelden via het secretariaat van het LMN op 089/32 26 25 of mail : secretariaat@lmn-zuidoostlimburg.be